Strefa zagrozenia wybuchem gaz

ATEX – istnieje to dyrektywa Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić wszystek towar, przeznaczony do użytkowania w powierzchniach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w wartościach skojarzonych z obecną radą. I wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić celem regulacji wewnętrznych, które dotyczą w przyszłych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą a być różne z regułą, zaś nie mają odpowiednia zwiększać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak a każdy towar "ATEXowy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A także przejść procedurę albo jest zbieżny z obowiązującym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w określonych terenach UE posiadały wielkie ograniczenia w zwykłym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń stosowanych do akcji w dziedzinach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wpadła w życie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w znaczeniach pracy, w których możemy dojść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została włożona w bycie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Książki i Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku oraz obowiązywała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zdobyło w mieszkanie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, powiązanych z opcją spotkania się atmosferą wybuchową w tłu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.